Fastpris

Forutsigbare utgifter til regnskap

Vi tilbyr nå fastpris på regnskap og lønn

 Prisoversikt

Fast pris inkluderer regnskapsføring, avstemming,
mva-rapportering, ligningspapir, årsregnskap, noter.

Bilag pr. år

1. Pris pr mnd/bilag

2. Inkl.ligning og årsregnskap

1-100

979

1 604

101-200

1 148

1 773

201-300

1 298

1 923

301-400

1 488

2 113

401-500

1 638

2 263

501-600

1 818

2 443

601-900

kr 32 per bilag

kr 42

901-1200

kr 29 per bilag

kr 36

Flere bilag

Vurdering

Vurdering

Vi etterfakturerer eller krediterer etter 12 måneder.

Rådgivning kr 750 er tilleggstjenester og faktureres per time.   Et
bilag er enten 1 utgående faktura, 1 inngående faktura eller 1 banktransaksjon.

Lønn

For en fast månedspris tar vi ansvar for lønnskjøring, utbetaling av lønn til de ansatte, overføring av forskudd til skattetrekkkonto, a-melding, refusjoner fra Nav, feriepenger, terminsoppgjør for skatt/avgift.

Antall ansatte

Pris

1 ansatt

398

2 ansatte

569

Lønn pr ansatt utover 2:

248 kr pr ansatt

Gratis telefonmøte

Ta kontakt i dag

Vi tilbyr første konsultasjon gratis. Ta kontakt slik at vi kan ta en prat om din bedrift og gi deg noen gode råd du kan ta med på veien videre.