Julegaver til ansatte og skatteplikt

Julen kommer med stormskritt og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.

 Ansatte kan motta gaver på verdi inntil 2000 kroner skattefritt. Som hovedregel er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det finnes unntak dersom slike gaver fyller opp disse vilkår. For det første må gaven bestå av annet enn penger. Det kan f eks være et gavekort, dersom dette ikke kan veksles inn i penger. Videre må verdien av gaven ikke overstige kr 2.000,-, totalt i løpet av inntektsåret. Mottar ansatte slike gaver fra andre enn egen arbeidsgiver, f eks arbeidsgivers samarbeidspartner, er disse også skattefrie, så lenge den samlede verdien av slike gaver og eventuelle gaver fra arbeidsgiver ikke overstiger kr 2.000,-. Skattefritaket for slike gaver gjelder også for styremedlemmer.

Gaver som overstiger 2000 kroner. Dersom gaven har høyere verdi enn 2 000 kroner, vil 2 000 kroner fortsatt være skattefri gaver for arbeidstakeren, men den overskytende verdien vil være skattepliktig som lønn.

Andre gaver av bagatellmessig verdi. Ansatt kan også i løpet av året motta enkle oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, i tillegg til gave etter 2000-kronersregelen. Dette kan f.eks være en blomsterbukett, en konfekteske eller en rimelig flaske vin. Slike gaver kan den ansatte også motta skattefritt fra andre enn arbeidsgiver.

Fradragsrett for arbeidsgiver. Julegaver som er omfattet av skattefritaket er fradragsberettiget for arbeidsgiver under forutsetning av at dette er en generell ordning i virksomheten. Gaver som er skattepliktige som lønn for den ansatte vil også være fradragsberettiget for arbeidsgiver, men da som en lønnskostnad. I disse tilfellene må arbeidsgiver beregne arbeidsgiveravgift av gaven.