Hjemmekontor

Hjemmekontor
I disse dager jobber omtrent hele Norge fra hjemmekontor. Mange lurer på om de kan få godtgjørelse eller skattefradrag i forbindelse med hjemmekontor. Nedenfor deler jeg noen viktige punkter som man bør få med seg.

Hva er hjemmekontor og hva er betingelse for fradrag? Med hjemmekontor menes eget/egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i eierens/ektefelles inntektserverv, for eksempel arbeidsrom i lønnet erverv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke under reglene for hjemmekontor. Slik kombinert bruk gir ikke rett til fradrag.

Skattefri hjemmekontor godtgjørelse Dersom man har et rom i boligen sin som utelukkende benyttes til hjemmekontor, kan arbeidsgiver utbetale en skattefri hjemmekontorgodtgjørelse på 1850 kroner årlig til den ansatte. Man kan eventuelt få dekket faktiske kostnader knyttet til kontoret. Det kan imidlertid være vanskelig å fastslå hvor stor andel av strøm, forsikring, husleie, kommunale avgifter mv. som kun relatere seg til hjemmekontorbruken. Her må det eventuelt gjøres en skjønnsmessig vurdering. Utbetales mer en den skattefrie godtgjørelsen eller de estimerte kostnadene, må overskuddet skattemessig behandles som lønn.

Realisasjon Her er det verdt å merke seg at bruk av en del av en bolig som hjemmekontor i egen virksomhet, anses ikke som bruk som «egen bolig». Har arealet vært bruk som hjemmekontor i mer enn et av de to siste årene, vil en forholdsmessig de av gevinsten være skattepliktig.
Les mer her: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2019/bolig–hjemmekontor-mv/